Niet vaak verenigbaar in een en dezelfde persoon is mijn ervaring. Zowel niet in het bedrijfsleven als bij zelfstandig ondernemers. Natuurlijk kun je niet 50% denker en 50% doener zijn. Je acteert of meer als denker of meer als doener. Ik zal in eerste instantie altijd meer die denker zijn. Toch heb ik beide kwaliteiten in me verankerd en laat ik de klant niet achter na het op papier zetten van een mooi concept. Ik ben er niet vies van om daarna ook de handen uit de mouwen te steken en tot implementatie over te gaan. Juist het toevoegen van die samenhang maakt mij een krachtige dienstverlener.

Achter een operationeel vraagstuk zit vaak een strategisch te maken keuze. Door goed te luisteren, de vraag achter de vraag te ontdekken en de stap terug te durven maken, komt dit uiteindelijk het resultaat van het uitvoerende gedeelte ten goede. Dit is altijd mijn werkwijze geweest. Omgekeerd kan ik als iets op strategisch niveau begint, ook het concept of de campagne tot in detail uitvoeren. Ik laat het pas los als er geƫvalueerd is en vervolgstappen gedefinieerd zijn. Dan is de cirkel rond!