Als ondernemer, zeker in dienstverlening, verschuift de focus steeds meer van WAT je doet, naar HOE je dat doet. Hoe voeg je waarde toe voor je klanten? Dat geldt natuurlijk ook voor KAREN VOOR ONDERNEMERS. Op deze pagina lees je over hoe ik met je samen werk.

KEEP IT SIMPLE
Met mij als persoon, mijn attitude: puur, nuchter, no nonsense en realistisch. Maar ook in praktische zin: je hebt met mij 1 aanspreekpunt voor een diversiteit aan business, marketing & communicatie thema’s. Maar uiteraard ken ik ook mijn beperkingen – je kunt niet overal verstand van hebben. Daarom maak ik gebruik van een netwerk van specialisten op verschillende vakgebieden (fotografie, vormgeving, website, social media, etc.). Samen zorgen we voor een passend antwoord op jouw vragen.

WE GAAN ER SAMEN VOOR
Voor de manier waarop ik waarde voor jouw onderneming toevoeg, kies ik duidelijk voor de waardestrategie ‘customer intimacy‘. Dit houdt in dat ik bij alles wat ik doe jou als klant centraal stel. Dat we een partnership aangaan om samen tot een antwoord op de vraag te komen. Jij kiest mij, maar ik kies ook jou. Als de klik er niet is, ga ik de relatie niet aan. Dan weet ik bij voorbaat dat de oplossing suboptimaal wordt. Ik wil kunnen werken als collega’s – zoveel mogelijk bij jou op de werkplek, dat is de plek die ik leuk vind! Daarom komt in mijn financiële voorstel als het kan, ook het risico dat ik wil dragen terug – in de vorm van een staffel gekoppeld aan behaald resultaat.

MEETBAAR RESULTAAT
Tijdens het lezen hoor ik je bijna denken: ‘de zoveelste adviseur, de zoveelste business coach die me veel geld (en tijd) kost maar nauwelijks iets oplevert’. Daarin wil ik graag anders zijn. Natuurlijk gaan bij mijn werk voor jou de kosten voor de baten uit. Maar ik vind het belangrijk om bij elke opdracht vooraf duidelijk meetbare resultaten af te spreken. Na afloop bepalen we samen in hoeverre deze behaald zijn. Afhankelijk van de aard van de opdracht, verdien je ofwel kwantitatief ofwel kwalitatief je investering dubbel en dwars terug. Keep me accountable, zo ben ik ook gewend te werken in het bedrijfsleven.

TRAJECT BIJ KAREN
Lees hoe een traject bij KAREN VOOR ONDERNEMERS in zijn werk gaat.